زبان سایت
تحقیقات آزمایشگاهی و علوم زیستی

سیستم های اپتیکم روز دنیا بی شک یکی از مهم ترین سیستم های آزمایشگاه های زیست فناورانه می باشند . طیف سنج های را نمی توان جز[دایی پذیر آزمایشگاه های میکروب شناسی ،پاتولوژی ،خون و…. دانست. بی شک رسیدن به چنین جایگاهی از تکنولوژی که بتوان سیستم های به روز و حساس را در داخل […]

عضویت در خبرنامه