زبان سایت
تحقیقات و آموزش
تحقیقات و آموزش

آموزش و تحقیقات یکی از مهم‌ترین ارکان رشد علمی هر کشور است که باید اقدامی جدی جهت آموزش جوانان و نوجوانان در کار با تجهیزات آزمایشگاهی و آشنایی آن‌ها با آن فراهم آورد . در سالیان گذشته کمبود سامانه‌های آزمایشگاهی که توانایی انجام برخی از پیچیده‌ترین آنالیزها را با قیمت مناسب داشته باشد احساس شده […]

عضویت در خبرنامه