زبان سایت
رنگ سنجی و نورسنجی
رنگ سنجی و نورسنجی

        . همانطور که تجارت LED، OLED ، صفحه نمایش  و رشد می کند، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ویژگی های رنگ سنجی و نورسنجی این تجهیزات  بسیار مهم می شود. طیف سنج ها ابزار اصلی برای انجام اندازه گیری و آنالیز رنگ سنجی و نورسنجی هستند . سامانه های  طیف […]

راهنمای خرید اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر دستگاهی برای اندازه گیري مقدار یک ماده براساس میزان جذب  الکترومغناطیسی آن ماده است. این تجهیز مستقیما براي اندازه گیري شدت نور در طول موج هاي مختلف استفاده میشود و می تواند درصد نورعبور یافته، جذب شده و یا بازتاب شده را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیري نماید. در این دستگاه […]

خرید طیف سنج فرابنفش – مرئی -مادون قرمز

بی‌شک  طیف‌سنجی را می‌توان ازجمله مهم‌ترین علومی دانست که از دوران نیوتن به عنوان دانشی بسیار کاربردی در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است . طیف سنج یا همان اسپکترومتر دستگاهی است که در علوم مختلف ازجمله فیزیک و شیمی استفاده می‌شود و کاربرد آن شناسایی طیف جذبی یا نشری از تابش یا مواد مختلف […]

طیف سنجی رامان (Raman Spectroscopy)

طیف سنجی رامان یک تکنیک طیف سنجی است که برای تحلیل و شناسایی مواد استفاده می‌شود. این تکنیک بر اساس پدیده پراکندگی نور رامان اثر می‌گذارد. در این پدیده، نور لیزر به نمونه تابانده می‌شود و نور پراکنده شده توسط نمونه تحت طیف سنجی قرار می‌گیرد. این تکنیک می‌تواند اطلاعاتی درباره ساختار مولکولی، ترکیب شیمیایی […]

روشی سریعتر برای بررسی و مطالعه پروتئین ها

Infrared spectroscopy allows scientists to analyze protein structure on an ultra-fast timescale Anne Trafton, MIT News  Office-March 26, 2012 Proteins can take many different shapes, and those shapes help determine each protein’s function. Analyzing those structures can tell scientists a great deal about how a protein behaves, but many of the methods now used to study […]

عضویت در خبرنامه