زبان سایت
درمان و دارو
درمان و دارو

با رشد روزانه جمعیت در دنیا و ابتلا به بیمای های جدید نیاز به داشتن تجهیزاتی پیشرفته در حوزه دارو ودرمان بیش از بیش نمایان شده است. بیماری های واگیر دارو بیماری های مشترک انسان ودام امروزه جز اولویت های درمانی سازمان های جهانی بهداشت می باشد. شرکت تجهیزات طیف سنجی مجموعه ای از سیستم […]

عضویت در خبرنامه