زبان سایت
رنگ سنجی و نورسنجی

        همانطور که تجارت LED، OLED ، صفحه نمایش  و رشد می کند، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ویژگی های رنگ سنجی و نورسنجی این تجهیزات  بسیار مهم می شود. طیف سنج ها ابزار اصلی برای انجام اندازه گیری و آنالیز رنگ سنجی و نورسنجی هستند. سامانه های  طیف سنجی ، […]

عضویت در خبرنامه