زبان سایت
رنگ سنجی و نور سنجی

مانند رشد تجارت صفحه‌نمایش‌های LED و OLED، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های رنگ سنجی و نور سنجی این تجهیزات بسیار مهم می‌شود. طیف سنج ها ابزار اصلی برای انجام اندازه‌گیری و آنالیز رنگ سنجی و نورسنجی هستند . سامانه‌های طیف سنجی ، اندازه گیری را برای تجزیه و تحلیل مقادیر رنگ سنجی و فتومتریک […]

عضویت در خبرنامه