زبان سایت
آزمایشگاه تحقیقاتی وکالیبراسیون

این شرکت مجهز به آزمایشگاه های تحقیقاتی و  کالیبراسیون لیزری برای سنجش و تنظیم نمودن سیستم های آزمایشگاهی خود می باشد که با پیشرفته ترین دستکاه های اندازه گیری مجهز شده است. انجام خدمات کالیبراسیون در زمینه های لیزر، طیف سنجی، اپتیک ،ارتعاش، تراهرتز ، شیمی، رنگ سنجی،  در آزمایشگاه های کالیبراسیون این شرکت امکان پذیر می […]

عضویت در خبرنامه