زبان سایت
آزمایشگاه تحقیقاتی وکالیبراسیون

این شرکت مجهز به آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و کالیبراسیون طیف‌سنجی و لیزری است. که برای سنجش و تنظیم نمودن سیستم‌های آزمایشگاهی خود به پیشرفته‌ترین دستکاه‌های اندازه گیری مجهز است. از جمله تجهیزات آزمایشگاه کالیبراسیون مجموعه می‌توان به منبع نور کالیبره، اسپکترومتر و اسپکتروفتومتر کالیبره اشاره نمود. انجام خدمات کالیبراسیون در زمینه‌های لیزر، طیف‌سنجی، اپتیک، ارتعاش، تراهرتز […]

عضویت در خبرنامه