زبان سایت
طیف سنجی رامان (Raman Spectroscopy)

طیف سنجی رامان یک تکنیک طیف سنجی است که برای تحلیل و شناسایی مواد استفاده می‌شود. همراه توضیحات ما در وب‌سایت شرکت اوژن اپتیک بمانید تا بیشتر، درباره این تکنیک بدانیم. این تکنیک بر اساس پدیده پراکندگی نور رامان اثر می‌گذارد. در این پدیده، نور لیزر به نمونه تابانده می‌شود و نور پراکنده شده توسط […]

عضویت در خبرنامه