زبان سایت
راهنمای خرید اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده براساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده است. این ابزار به شکل مستقیم برای اندازه‌گیری شدت نور در طول موج‌های مختلف استفاده می‌شود و می‌تواند درصد نور عبور یافته، جذب شده یا بازتاب شده را به صورت تابعی از طول موج اندازه‌گیری نماید. در این دستگاه، نور توسط […]

مطالعات محیط زیست

  با پیشرفت روز به روز بشر، ترس از آلوده شدن کره زمین و تبدیل آن به مکانی غیرقابل سکونت همیشه ذهن بشر را درگیر خود نموده است. دانشمندان و محققین به سختی به دنبال پیدا نمودن راه کارایی برای کشف و در نتیجه پیشگیری از تکرار این آلودگی ها هستند. بی‌شک یکی از مهم‌ترین […]

عضویت در خبرنامه