زبان سایت
طیف سنجی رامان (Raman Spectroscopy)

طیف سنجی رامان یک تکنیک طیف سنجی است که برای تحلیل و شناسایی مواد استفاده می‌شود. این تکنیک بر اساس پدیده پراکندگی نور رامان اثر می‌گذارد. در این پدیده، نور لیزر به نمونه تابانده می‌شود و نور پراکنده شده توسط نمونه تحت طیف سنجی قرار می‌گیرد. این تکنیک می‌تواند اطلاعاتی درباره ساختار مولکولی، ترکیب شیمیایی […]

عضویت در خبرنامه