زبان سایت
طیف‌سنج چیست؟

هر ماده در در عالم هستی دارای یک ترکیب اتمی منحصر به فرد میباشد که آن ماده را از بقیه عناصر و ترکیبات شیمیایی متفاوت می سازد . طیف هر ماده شناسنامه ای از آن ماده میباشد که بیانگر آن ترکیب میباشد و دستگاهی که با آن می توان این طیف از ماده را به […]

عضویت در خبرنامه