زبان سایت
اندازه گیری جذب(Absorbance )

تکنیک اندازه‌گیری جذب بسیار قدیمی می‌باشد که برای نخستین بار توسط کیمیاگران انجام می‌گردیده است.آن‌ها به دنبال شناخت و پی بردن به دارویی زندگی‌بخش به‌وسیله جست‌وجو در رنگ و میزان شفافی و کدری محلول‌های دارویی از  شناساگرها مختلف که با یکدیگر میکس یا گرما و یا به جوش آوردن شده بودند استفاده می‌کردند. امروزه طیف‌سنجی […]

عضویت در خبرنامه