زبان سایت
اسپکترومتر مادون قرمز OSA918

اسپکترومتر مادون قرمز OSA918

اسپکترومتر مادون قرمز OSA926

اسپکترومتر مادون قرمز OSA926

طیف سنج فوق دقیق

طیف سنج فوق دقیق

کره البریخت

کره البریخت

لامپ دوتریم

لامپ دوتریم

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

نگه دارنده اپتیکی

نگه دارنده اپتیکی

محصولات مرتبط

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

کره البریخت

طیف سنج فوق دقیق

اسپکترومتر مادون قرمز OSA918