زبان سایت
FT_IR1045 Spectrophotometer

FT_IR1045 Spectrophotometer

اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش

اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش

اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش – مرئی

اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش – مرئی

طیف سنج آرایه ای فرابنفش -مرئی- مادون قرمز

طیف سنج آرایه ای فرابنفش -مرئی- مادون قرمز

محصولات مرتبط

طیف سنج مادون قرمز OSA1045

Reflection Fiber

صفحه بازتاب

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

نظرسنجی

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...