زبان سایت
بازدید معاونت علمی ریاست جمهور  غرفه نمایشگاهی
بازدید معاونت علمی ریاست جمهور غرفه نمایشگاهی

در تاریخ ۱۸ آبان ماه سال ۹۹ ،دکتر ستاری و هیئت همراه از پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی بازدید به عمل آوردند . در حین افتتاحیه از دفتر و کریدور نمایشگاهی و محصولات فناورانه شرکت نیز بازدید صورت گرفت.

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس

کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از دویست و پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور به صورت سالانه در محل دانشگاه های ایران برگزار میشود. هر ساله تعداد زیادی از محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه های مربوطه دعوت می شوند […]

عضویت در خبرنامه