زبان سایت
مطالعات محیط زیست
مطالعات محیط زیست

  با پیشرفت روز به روز بشر ترس از آلوده شدن کره زمین و تبدیل آن به مکانی غیر قابل سکونت همیشه ذهن بشر را درگیر خود نموده است. دانشمندان و محققین به سختی به دنبال پیدا نمودن راه کارایی برای کشف و در نتیجه پیشگیری از تکرار این آلودگی ها میباشند. بی شک یکی […]

آنالیز آب،خاک،هواو آتش

طیف سنجی را می توان از مهم ترین ابزار جهت آنالیز عناصر چهارگانه طبیعت دانست که نه تنها در آزمایشگاه بلکه در هر محیطی و منطقه جغرافیای می توان از آن  استفاده نمود. بی شک برای هر فردی پیش آمده است که با معضلات و آلودگی هایی که این عناصر را تحت تاثیر قرار می […]

تحقیقات آزمایشگاهی و علوم زیستی

سیستم های اپتیکم روز دنیا بی شک یکی از مهم ترین سیستم های آزمایشگاه های زیست فناورانه می باشند . طیف سنج های را نمی توان جز[دایی پذیر آزمایشگاه های میکروب شناسی ،پاتولوژی ،خون و…. دانست. بی شک رسیدن به چنین جایگاهی از تکنولوژی که بتوان سیستم های به روز و حساس را در داخل […]

عضویت در خبرنامه