زبان سایت
رنگ سنجی و نور سنجی
رنگ سنجی و نور سنجی

رنگ سنجی و نور سنجی | شرکت اوژن اپتیک مانند رشد تجارت صفحه‌نمایش‌های LED و OLED، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های رنگ‌سنجی و نور‌سنجی این تجهیزات بسیار مهم می‌شود. طیف سنج ها ابزار اصلی برای انجام اندازه‌گیری و آنالیز رنگ سنجی و نورسنجی هستند . سامانه‌های طیف سنجی ، اندازه گیری را برای […]

اندازه گیری میزان تابش (irradiance measurements)

در اندازه‌ گیری میزان تابش نور چشم انسان، شدت نور را به‌صورت تابعی در مقیاس لگاریتمی درک می‌کند، به این معنی که نوری که دو برابر روشن است، درواقع ده برابر روشن‌تر دریافت می‌کند. به‌طور مثال در واقعیت چشم مانند ابزاری برای تعیین نسبی شدت، به‌شدت به نور سبز بیشتر از طول‌موج‌های دیگر پاسخ می‌دهد […]

اندازه گیری فلورسانس(fluorescence)

فلورسانس: اولین بار در سال ۱۵۶۰ مشاهده شد که فلورسانس به یک تکنیک قدرتمند تبدیل‌شده است که زمینه‌های کل علوم و علوم پزشکی را دربرمی گیرد. فلورسانس تنها روش طیف‌سنجی بوده که قادر به طیف‌سنجی از مولکول‌های یگانه است. زمینه‌های کاربردی فلورسانس بسیار متنوع و زیبا هستند. نمونه موردمطالعه ممکن است مایع یا جامد باشد، […]

اندازه گیری جذب (Absorbance)

تکنیک اندازه‌گیری جذب یا همان Absorbance بسیار قدیمی است که برای نخستین بار توسط کیمیاگران انجام می‌شده است. آن‌ها به دنبال شناخت و پی بردن به دارویی زندگی‌بخش به‌وسیله جست‌وجو در رنگ و میزان شفافی و کدری محلول‌های دارویی از شناساگرها مختلف که با یکدیگر میکس یا گرما و یا به جوش آوردن شده بودند […]

عضویت در خبرنامه