زبان سایت
رنگ سنجی و نورسنجی
رنگ سنجی و نورسنجی

        . همانطور که تجارت LED، OLED ، صفحه نمایش  و رشد می کند، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ویژگی های رنگ سنجی و نورسنجی این تجهیزات  بسیار مهم می شود. طیف سنج ها ابزار اصلی برای انجام اندازه گیری و آنالیز رنگ سنجی و نورسنجی هستند . سامانه های  طیف […]

اندازه گیری میزان تابش( irradiance measurements)

چشم انسان، شدت نور را به‌صورت تابعی در مقیاس لگاریتمی درک می‌کند، به این معنی که نوری که دو برابر روشن است، درواقع ده برابر روشن‌تر دریافت می‌کند.به‌طور مثال در واقعیت چشم مانند ابزاری برای تعیین نسبی شدت  به‌شدت نور سبز بیشتر از طول‌موج‌های دیگر پاسخ می‌دهد و آشکارا مشخص می‌شود که برای سنجش  هر […]

اندازه گیری فلورسانس(fluorescence)

فلورسانس: اولین بار در سال ۱۵۶۰ مشاهده شد که فلورسانس به یک تکنیک قدرتمند تبدیل‌شده است که زمینه‌های کل علوم و علوم پزشکی را دربرمی گیرد. تنها روش طیف‌سنجی که قادر به طیف‌سنجی از مولکول‌های یگانه می‌باشد. زمینه‌های کاربردی فلورسانس بسیار متنوع و زیبا هستند. نمونه موردمطالعه ممکن است مایع یا جامد باشد، نامنظم شکل‌گرفته […]

اندازه گیری جذب(Absorbance )

تکنیک اندازه‌گیری جذب بسیار قدیمی می‌باشد که برای نخستین بار توسط کیمیاگران انجام می‌گردیده است.آن‌ها به دنبال شناخت و پی بردن به دارویی زندگی‌بخش به‌وسیله جست‌وجو در رنگ و میزان شفافی و کدری محلول‌های دارویی از  شناساگرها مختلف که با یکدیگر میکس یا گرما و یا به جوش آوردن شده بودند استفاده می‌کردند. امروزه طیف‌سنجی […]

عضویت در خبرنامه