زبان سایت
آنالیز مواد و ترکیبات شیمیایی
آنالیز مواد و ترکیبات شیمیایی

شرکت اوژن اپتیک توانایی ارائه محدوده وسیعی از سامانه‌های آزمایشگاهی و صنعتی جهت آنالیز مواد شیمیایی را دارد. طیف‌سنج جذبی مرئی- فرابنفش ، طیف‌سنج جذبی مادون‌قرمز و از جمله سامانه‌های استفاده‌شده جهت بررسی مواد آلی، ترکیبات، مشتقات نفتی، روغن‌های صنعتی، پلیمرها و کلیه ترکیبات شیمیایی در این بخش هستند. بررسی ماهیت و خلوص مواد، جزء […]

عضویت در خبرنامه