زبان سایت
آزمایشگاه تحقیقاتی وکالیبراسیون

این شرکت مجهز به آزمایشگاه های تحقیقاتی و  کالیبراسیون طیف سنجی و لیزری است. که برای سنجش و تنظیم نمودن سیستم های آزمایشگاهی خود با پیشرفته ترین دستکاه های اندازه گیری مجهز می باشد. از جمله تجهیزات آزمایشگاه کالیبراسیون مجموعه می توان به منبع نور کالیبره، اسپکترومتر و اسپکتروفتومتر کالیبره اشاره نمود. انجام خدمات کالیبراسیون […]

عضویت در خبرنامه