زبان سایت
رنگ سنجی و نور سنجی

رنگ سنجی و نور سنجی | شرکت اوژن اپتیک مانند رشد تجارت صفحه‌نمایش‌های LED و OLED، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های رنگ‌سنجی و نور‌سنجی این تجهیزات بسیار مهم می‌شود. طیف سنج ها ابزار اصلی برای انجام اندازه‌گیری و آنالیز رنگ سنجی و نورسنجی هستند . سامانه‌های طیف سنجی ، اندازه گیری را برای […]

عضویت در خبرنامه