زبان سایت
رنگ سنجی و نورسنجی
رنگ سنجی و نورسنجی

        همانطور که تجارت LED، OLED ، صفحه نمایش  و رشد می کند، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ویژگی های رنگ سنجی و نورسنجی این تجهیزات  بسیار مهم می شود. طیف سنج ها ابزار اصلی برای انجام اندازه گیری و آنالیز رنگ سنجی و نورسنجی هستند. سامانه های  طیف سنجی ، […]

خرید اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر دستگاهی برای اندازه گیري مقدار یک ماده براساس میزان جذب  الکترومغناطیسی آن ماده است. این تجهیز مستقیما براي اندازه گیري شدت نور در طول موج هاي مختلف استفاده میشود و می تواند درصد نورعبور یافته، جذب شده و یا بازتاب شده را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیري نماید. در این دستگاه […]

طیف‌سنج چیست؟

هر ماده در در عالم هستی دارای یک ترکیب اتمی منحصر به فرد میباشد که آن ماده را از بقیه عناصر و ترکیبات شیمیایی متفاوت می سازد . طیف هر ماده شناسنامه ای از آن ماده میباشد که بیانگر آن ترکیب میباشد و دستگاهی که با آن می توان این طیف از ماده را به […]

عضویت در خبرنامه