زبان سایت
رنگ سنجی و نور سنجی
رنگ سنجی و نور سنجی

رنگ سنجی و نور سنجی | شرکت اوژن اپتیک مانند رشد تجارت صفحه‌نمایش‌های LED و OLED، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های رنگ‌سنجی و نور‌سنجی این تجهیزات بسیار مهم می‌شود. طیف سنج ها ابزار اصلی برای انجام اندازه‌گیری و آنالیز رنگ سنجی و نورسنجی هستند . سامانه‌های طیف سنجی ، اندازه گیری را برای […]

راهنمای خرید اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده براساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده است. این ابزار به شکل مستقیم برای اندازه‌گیری شدت نور در طول موج‌های مختلف استفاده می‌شود و می‌تواند درصد نور عبور یافته، جذب شده یا بازتاب شده را به صورت تابعی از طول موج اندازه‌گیری نماید. در این دستگاه، نور توسط […]

طیف سنج چیست ؟

شاید از خود بپرسید که طیف سنج چیست و چه تاریخچه‌ای می‌تواند داشته باشد. همراه ما در شرکت اوژن اپتیک بمانید تا بیشتر به این ابزار پرکاربرد بپردازیم. طیف هر ماده شناسنامه‌ای از آن ماده می‌باشد که بیانگر آن ترکیب بوده و دستگاهی که با آن می‌توان این طیف از ماده را به دست آورد […]

عضویت در خبرنامه