زبان سایت
تحقیقات و آموزش
تحقیقات و آموزش

آموزش و تحقیقات یکی از مهم ترین ارکان رشد علمی هر کشور است که باید اقدامی جدی جهت آموزش جوانان و نوجوانان در کار با تجهیزات آزمایشگاهی و آشنایی آنها با آن فراهم آورد .در سالیان گذشته کمبود سیستم های آزمایشگاهی که توانایی انجام برخی از پیچیده ترین آنالیزها را با قیمت منایب داشته باشد، احساس […]

عضویت در خبرنامه