زبان سایت
آنالیز مواد و ترکیبات شیمیایی
آنالیز مواد و ترکیبات شیمیایی

شرکت فناوران فیزیک نور توانایی ارائه محدوده وسیعی از سامانه‌های آزمایشگاهی و صنعتی جهت آنالیز مواد شیمیایی را دارد. طیف سنج جذبی مرئی- فرابنفش ، طیف سنج جذبی مادون قرمز و  ازجمله سامانه‌های استفاده‌شده جهت بررسی مواد آلی، ترکیبات، مشتقات نفتی، روغن‌های صنعتی، پلیمرها و کلیه ترکیبات شیمیایی در این بخش هستند. بررسی ماهیت و […]

عضویت در خبرنامه